Ongeveer 20 jaar geleden begon men in te zien dat de toekomst van de muziekvereniging zonder een jeugdwerking niet gewaarborgd was en werd een muziekschool opgestart. De start gebeurde blijkbaar onder een goed gesternte want deze eerste lichting bracht onmiddellijk enkele (toen) jonge muzikanten voort waarvan er op dit ogenblik nog steeds in de concertband spelen.

In de loop der jaren leverde de muziekschool regelmatig nieuwe muzikanten (jonge en minder jonge) aan de VVZ-Band waardoor we het aantal spelende leden zagen toenemen tot het huidige aantal van ongeveer 40 muzikanten.

*Beelden van het aperitiefconcert in Nieuwenrode [24 april 2010]

Wie kan er zich inschrijven?

Elk kind vanaf het tweede leerjaar van de lagere school. Heeft U oudere kinderen of familieleden die de muziek voelen kriebelen of wens U zelf uw muzikaal talent te ontwikkelen: iedereen is welkom.

Hoe kan men inschrijven?

Het muziekonderricht verloopt parallel met het normale schooljaar. Inschrijven in de muziekschool is echter niet beperkt tot de periode rond het begin van het schooljaar. Op eender welk tijdstip is inschrijven mogelijk. Naargelang de leeftijd en muziekervaring van de kandidaat kan naar een gepaste oplossing gezocht worden. Neem hiervoor contact op met de bestuursleden. Zij geven maar al te graag bijkomende uitleg of een voorstelling van de instrumenten.

Wanneer en waar wordt muziekonderricht gegeven?

Volgens afspraak kunnen de lessen zowel plaatsvinden op weekavonden als op zaterdagvoormiddag in samenwerking met de Koninklijke Fanfare De Eeendracht van Westrode.

Hoe is onze muziekschool opgebouwd?

Hier moet men altijd voor ogen houden dat alles kan maar niets hoeft. Hierdoor is een gepersonaliseerde aanpak mogelijk in overleg met de betrokken leerkrachten. In principe geldt volgende structuur aan een ritme van 1u. notenleer en 1u. instrument per week.

Contact

Eva De Pelsemaeker (hoofd muziekschool): eva@vvzband.be